KARINE AKSELSEN

Karine Akselsen er utdannet med en bachelor i musikkteater ved Musikkteaterhøyskolen i Oslo våren 2014. 

Hun har jobbet som prosjektleder i 2Entertain hvor hun hadde ansvaret for all barneunderholdning på alle Color Line båtene. Hun har også medvirket som skuespiller og skribent for barneshowene ombord.

I tillegg jobber Karine som modell, og tar oppdrag med både eventer og reklame. Idag jobber hun freelance og har den siste tiden vært å se i "Norma" i Den Norske Opera. Hun har også medvirket i operaen "Pelléas og Mélisande" våren 2017.

Karine har lang erfaring fra undervisning i musikkteater, og har blant annet undervist barn og unge i ved Nordstrand Kulturskole i Oslo, hvor hun også holder summercamp for elvene hvert år.

Karine var med å opprette ASK SceneKunst i 2014. Siden 2018 har hun vært skuespiller i flere av kompaniets produksjoner, blant annet Karius & Baktus.